Trang chủ
Kiến thức luật
Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 


Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đầu tư


Thành lập doanh nghiệp
Giấy phép doanh nghiệp


Tiêu chuẩn chất lượng
Kế toán doanh nghiệp


Tư vấn doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp


Thành lập CN, VPĐD
Liên hệ dịch vụ


Đăng ký kinh doanh
Tổ chức lại DN
 
Thủ tục đăng ký mã số thuế
Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên
Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần
Người đại diện theo uỷ quyền trong công ty TNHH hai thành viên trở lên
 
Giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 01/6/2014
Rối với thuế GTGT
Vụ tăng cước 3G bất thường: Có dấu hiệu vi phạm Luật cạnh tranh
Chế độ bồi dưỡng đối với người tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sỹ
Các trường hợp phải thẩm định sản phẩm quảng cáo
Miễn thuế khoán 2014 đối với cá nhân kinh doanh nhà trọ cho thuê
Thủ tục đăng ký chứng nhận nhãn xanh Việt Nam
Các trường hợp hủy quan hệ giao dịch hối đoái với TCTD
Đổi tiền rách, hỏng không mất phí
Những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo hiến pháp 2013
Xem tiếp »
 
Phiếu yêu cầu quảng cáo miễn phí trên website của Tư vấn Việt
Mẫu biên bản bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
Mẫu biên bản bầu giám đốc
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Xem tiếp »
 
Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN sửa đổi Thông tư ...
Thông tư 10/2003/TT-NHNN hướng dẫn thi hành ...
Nghị định 64/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định ...
Nghị định 174/1999/NĐ-CP về việc quản lý ...
Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010
Xem tiếp »
 
web counter
Tin bài: 1325 Văn bản: 73
|
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp nhà nước
Tư Vấn Việt xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.
I. Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố
 
II. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:
1. Hồ sơ Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm:
1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
1.2. Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền
* Chú ý:
 - Trường hợp Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của Công ty không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.
- Trường hợp Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 NĐ 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quản lý khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 NĐ 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ĐKKD.
 
- Đối với Công ty có Chi nhánh, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh, Công ty phải gửi thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện.
2. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tên của Công ty :
2.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
2.2. Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.
2.3. Một số chú ý và giấy tờ cần bổ sung :
- Đối với Công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký thay đổi tên Công ty, Công ty phải thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện.
3. Hồ sơ thay đổi đơn vị thành viên hoặc công ty con của Công ty nhà nước
3.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
3.2. Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.
4. Thay đổi tên và trụ sở của các đơn vị thành viên hoặc công ty con trên Giấy chứng nhận ĐKKD của Tổng công ty nhà nước:
4.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
4.2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD với các thông tin đã thay đổi này đối với các công ty thành viên hoặc quyết định cho phép thay đổi đối với các đơn vị sự nghiệp.
5. Hồ sơ thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước:
5.1. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước trong phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi Công ty đã ĐKKD :
5.1.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
5.1.2. Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.
5.2. Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi Công ty đã ĐKKD:
5.2.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gửi tới Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty dự định đặt trụ sở chính mới và Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty đã ĐKKD.
5.2.2. Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.
5.2.3. Chú ý :
- Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới, Công ty nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đã được cấp trước đây và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD mới cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi trước đây công ty đã ĐKKD.
- Sau khi nhận được bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD mới và Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp trước đây do Công ty chuyển tới, Phòng ĐKKD cấp tỉnh trả lại toàn bộ hồ sơ ĐKKD cho Công ty để Công ty nộp hồ sơ này cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở mới.
6. Hồ sơ đăng ký thay đổi đối với trường hợp hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với địa chỉ chi nhánh và ngược lại:
6.1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tới Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty dự định chuyển đến.
6.2. Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền.
6.3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.
6.4. Chú ý :
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD:
- Công ty gửi thông báo thành lập chi nhánh đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chi nhánh theo mẫu  - Bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển địa điểm chi nhánh thành trụ sở chính của công ty và ngược lại,
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty và Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh đã được cấp trước đây.
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh.
- Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ, công ty và chi nhánh nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận ĐKHĐ đã được cấp trước đây và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ mới cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi trước đây công ty và chi nhánh đã đăng ký. Sau khi nhận được bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh trả lại toàn bộ hồ sơ đăng ký cho công ty, chi nhánh để công ty, chi nhánh nộp hồ sơ này cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty, chi nhánh đặt trụ sở mới.
7. Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ.  
III. Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ.
IV. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ (đối với hồ sơ chưa hợp lệ, phải sửa đổi, bổ sung).
 
Trở lại Bookmark & Share In trang này Số lượt xem: 3408
 
Giới thiệu cho bạn bè về bài viết này
Email người gửi
Email người nhận
Tiêu đề
Nội dung

Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email *
Nội dung yêu cầu *
Mã bảo vệ *   Refresh Captcha

  Tin bài liên quan
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên.
(Tư Vấn Việt xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH một thành viên. )
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên.
(Tư Vấn Việt xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên. )
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần
(Tư Vấn Việt xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần. )
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Công ty hợp danh
(Tư Vấn Việt xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty hợp danh. )
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân
(Tư Vấn Việt xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân. )
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
(Tư Vấn Việt xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của hợp tác xã )
Đặt dangkykinhdoanh.net.vn làm trang chủ
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.974.498 - 0936.750.123
Hệ thống Website tư vấn doanh nghiệp  : www.tuvandoanhnghiep.info - www.dangkykinhdoanh.net.vn - www.thanhlapcongty.hanoi.vn - www.giayphepdoanhnghiep.org 
Email : luatsu.hieu@tuvanviet.vn or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: or Gửi tin nhắn tới tienichphaplytienichphaply Gửi tin nhắn tới tuvanviet_tvvtuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.