Trang chủ
Thủ tục pháp lý
Thủ tục cấp giấy phép doanh nghiệp
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 


Tư vấn doanh nghiệp
Tư vấn đầu tư


Thành lập doanh nghiệp
Giấy phép doanh nghiệp


Tiêu chuẩn chất lượng
Kế toán doanh nghiệp


Tư vấn doanh nghiệp
Kế toán doanh nghiệp


Thành lập CN, VPĐD
Liên hệ dịch vụ


Đăng ký kinh doanh
Tổ chức lại DN
 
Thủ tục đăng ký mã số thuế
Mua lại phần vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên
Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần
Người đại diện theo uỷ quyền trong công ty TNHH hai thành viên trở lên
 
Giá bán lẻ điện sinh hoạt từ ngày 01/6/2014
Rối với thuế GTGT
Vụ tăng cước 3G bất thường: Có dấu hiệu vi phạm Luật cạnh tranh
Chế độ bồi dưỡng đối với người tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sỹ
Các trường hợp phải thẩm định sản phẩm quảng cáo
Miễn thuế khoán 2014 đối với cá nhân kinh doanh nhà trọ cho thuê
Thủ tục đăng ký chứng nhận nhãn xanh Việt Nam
Các trường hợp hủy quan hệ giao dịch hối đoái với TCTD
Đổi tiền rách, hỏng không mất phí
Những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo hiến pháp 2013
Xem tiếp »
 
Phiếu yêu cầu quảng cáo miễn phí trên website của Tư vấn Việt
Mẫu biên bản bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
Mẫu biên bản bầu giám đốc
Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc
Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng
Xem tiếp »
 
Quyết định 1703/2004/QĐ-NHNN sửa đổi Thông tư ...
Thông tư 10/2003/TT-NHNN hướng dẫn thi hành ...
Nghị định 64/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định ...
Nghị định 174/1999/NĐ-CP về việc quản lý ...
Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010
Xem tiếp »
 
web counter
Tin bài: 1325 Văn bản: 73
|
Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Mục đích
Thống nhất quản lý sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo tính an ninh trật tự xã hội, tính mạng của người dân
Thể loại Giấy phép
Ngành nào cần
05 Khai thác than cứng và than non
06 Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
07 Khai thác quặng kim loại
08 Khai khoáng khác
2029 Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
41 Xây dựng nhà các loại
Nơi nộp hồ sơ
Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp -Bộ Công nghiệp
Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng
Sở Công nghiệp - Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Lệ phí và Thời hạn
Lệ phí:
 • Đối với tổ chức: 100.000 đồng; 
 • Đối với cá nhân: 50.000 đồng
Thời hạn một giấy phép sử dụng VLNCN phụ thuộc vào mục đích sử dụng quy định như sau:
 • Đối với các đơn vị sử dụng VLNCN để phá dỡ, xây dựng công trình thuỷ lợi, giao thông, xây dựng, thăm dò dầu khí phụ thuộc vào thời hạn thi công công trình, nhưng không quá hai năm.
 • Đối với các đơn vị sử dụng VLNCN để khai thác khoáng sản phụ thuộc vào thời gian được phép hoạt động của mỏ, nhưng không quá năm năm.
Các hồ sơ cần khi đăng ký
Hồ sơ đăng ký mới:
 1. Đơn xin cấp giấy phép sử dụng VLNCN do Th ủ trưởng đơn vị ký;
 2. Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và Thông tư số 02/2001/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định này;
 3. Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh. Nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phải có giấy phép đầu tư;
 4. Bản sao hợp lệ giấy phép hoạt động khoáng sản đối với các đơn vị hoạt động khoáng sản; giấy phép thăm dò, khai thác dầu khí đối với các đơn vị hoạt động dầu khí; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu, giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công công trình. Trong các giấy tờ trên phải ghi rõ nhu cầu sử dụng VLNCN;
 5. Thiết kế nổ mìn đối với các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp, Phương án nổ mìn đối với hoạt động khai thác tận thu khoáng sản, các hoạt động phục vụ mục đích sản xuất, đào tạo huấn luyện, nghiên cứu khoa học khác. Thiết kế hoặc phương án nổ mìn phải được lãnh đạo đơn vị duyệt.
  • Trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, thiết kế nổ mìn phải được cơ quan cấp giấy phép sử dụng VLNCN phê duyệt;
 6. Hồ sơ kho bảo quản, thiết bị nổ mìn, phương tiện vận chuyển VLNCN thoả mãn các quy định tại TCVN 4586-1997 (nếu đơn vị có kho, thiết bị nổ mìn, và phương tiện vận chuyển VLNCN riêng);
 7. Quyết định bổ nhiệm Người chỉ huy nổ mìn của Thủ trưởng đơn vị.
Hồ sơ đăng ký lại: 
Ba mươi ngày trước khi giấy phép sử dụng VLNCN hết hạn, đơn vị có nhu cầu xin cấp lại phải lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền bao gồm:
 1. Đơn xin cấp lại giấy phép sử dụng VLNCN.
 2. Hồ sơ quy định ở trên, giấy phép đang sử dụng và những bổ sung thay đổi (nếu có).
Trình tự thủ tục
Doanh nghiệp muốn được cấp Giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp lập hồ sơ theo quy định. Trong thời gian hai mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thẩm định. Nếu đơn vị đủ điều kiện thì cấp giấy phép sử dụng VLNCN (theo mẫu kèm theo). Nếu không đủ điều kiện, cơ quan cấp giấy phép sử dụng VLNCN phải trả lời cho đơn vị xin cấp giấy phép bằng văn bản, nêu rõ lý do chưa cấp.
Thời hạn trả lời hồ sơ
20 ngày, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra, thẩm định, nếu đủ điều kiện thì cấp giấy phép sử dụng VLNCN
Cơ quan thanh, kiểm tra
 • Sở Công nghiệp
 • Tổng cục công nghiệp quốc phòng
Hình thức xử phạt vi phạm
 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi không khai báo việc mất giấy phép trong thời hạn ba ngày làm việc hoặc không lưu giữ giấy phép, bản sao giấy phép hợp lệ tại trụ sở điều hành;
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã hết hạn hoặc phải cấp đổi lại theo quy định nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày giấy phép hết hạn để sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi cho mượn, cho thuê, đi mượn, đi thuê  giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; uỷ quyền và nhận uỷ quyền thực hiện các hoạt động về vật liệu nổ công nghiệp quy định trong giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi đối tượng uỷ quyền hoặc nhận uỷ quyền chưa được cấp phép.
 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức, cá nhân có một trong các hành vi tẩy xoá, sửa chữa các nội dung quy định trong giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.
 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi lợi dụng giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp.
 6. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3; 1 năm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này. Tước quyền sử dụng không thời hạn giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với hành vi quy định tại khoản 5
Các văn bản luật liên quan
Thông tin bổ sung
Điều kiện để kinh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được quy định tại Mục I Phần E (Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp) Thông tư số 02/2005/TT-BCN
 
Trở lại Bookmark & Share In trang này Số lượt xem: 4810
 
Giới thiệu cho bạn bè về bài viết này
Email người gửi
Email người nhận
Tiêu đề
Nội dung

Họ và tên *
Địa chỉ *
Điện thoại *
Email *
Nội dung yêu cầu *
Mã bảo vệ *   Refresh Captcha

  Tin bài liên quan
Hướng dẫn thủ tục Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
(Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 1. Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi ...)
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in
(1. Thẩm quyền: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. 2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: Các cơ sở in thuộc thành phố Hà Nội. )
Giấy phép mang con dấu vào Việt Nam sử dụng
( Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép mang con dấu vào Việt Nam ...)
Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
(Hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy phép lao động (cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam): )
Thủ tục xin Giấy phép khắc dấu
(Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép khắc dấu pháp nhân )
Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội
( Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hiểm xã hội ...)
Thủ tục đăng ký mã số thuế
( Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế ...)
Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường
( Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường ...)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy
( Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy ...)
Giấy phép khai thác khoáng sản
( Hướng dẫn về thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản ...)
Đặt dangkykinhdoanh.net.vn làm trang chủ
CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT
Địa chỉ : Phòng 442, tòa nhà VP5, đường Nguyễn Duy Trinh, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại : 02422.081.171 – 0974.278.172
Hotline : 0982.974.498 - 0936.750.123
Hệ thống Website tư vấn doanh nghiệp  : www.tuvandoanhnghiep.info - www.dangkykinhdoanh.net.vn - www.thanhlapcongty.hanoi.vn - www.giayphepdoanhnghiep.org 
Email : luatsu.hieu@tuvanviet.vn or luatsuvuong@tuvanviet.vn  ; Hỗ trợ trực tuyến: or Gửi tin nhắn tới tienichphaplytienichphaply Gửi tin nhắn tới tuvanviet_tvvtuvanviet_tvv

Tiện ích pháp lý - Mạng tư vấn luật doanh nghiệp trực tuyến cho cộng đồng
Bản quyền thuộc về Tư Vấn Việt Group - Ghi rõ nguồn khi sử dụng lại thông tin từ website này.